Kierunki Kształcenia

Technikum Lotnicze ZDZ w Katowicach kształci w pięciu ciekawych i przyszłościowych kierunkach:

 • Technik eksploatacji portów i terminali
 • Technik awionik
 • Technik mechatronik
 • Technik lotniskowych służb operacyjnych
 • NOWOŚĆ - Technik Informatyk - specjalność e-sportowa!

Technik ekspoatacji portów i terminali

 • Technik eksploatacji portów i terminali jest specjalistą z zakresu obsługi podróżnych w portach i terminalach, w tym obsługi bagażowej, a także organizacji i prowadzenia prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach. Do jego obowiązków należy:
 • planowanie i wykonywanie prac związanych z eksploatacją portów i terminali
 • organizowanie prac związanych z eksploatacją środków transportu i obsługą podróżnych
 • organizowanie prac oraz prowadzenie dokumentacji związanych z magazynowaniem, składowaniem oraz przeładunkiem towarów i ładunków w portach i terminalach
 • nadzorowanie ważenia ładunków, sortowania i etykietowania
 • organizacja wykonywania prac pomocniczych na rzecz jednostek transportu dalekiego: czyszczenie, uszczelnianie, przykrywanie i odkrywanie wagonów, otwieranie i zamykanie ładowni statków
 • pobieranie i zdawanie sprzętu przeładunkowego oraz zlecanie jego naprawy i konserwacji
  optymalizacja rozmieszczenia ładunków w ładowniach statków powietrznych i morskich
 • organizowanie przewozów wewnątrz portów i terminali.

Technik eksploatacji portów i terminali wie m.in.:

 • Jak funkcjonuje lotnisko.
 • Jak działa terminal pasażerski „od kuchni”.
 • Jak przygotować samolot do odlotu w 25 minut.
 • Jak rozmieszcza się ładunki w samolocie.
 • Ile ton frachtu może jednorazowo zabrać Boeing 767.
 • Jak transportować i przechowywać materiały niebezpieczne.

Ukończenie tego kierunku daje szerokie możliwości zatrudnienia w portach i terminalach lotniczych, morskich, kolejowych, samochodowych i żeglugi śródlądowej zarówno w kraju jak i zagranicą, gdyż jest to tzw. EUROZAWÓD - obowiązkowo uczeń poznaje 2 języki obce zawodowe. Absolwenci mogą także podjąć pracę w charakterze personelu pokładowego na stanowisku stewardessa/steward.

Organizujemy KURS DLA STEWARDESS!

Kierunek daje również świetną podbudowę do dalszego kształcenia na studiach wyższych na kierunkach bardzo obecnie poszukiwanych, m.in. transport, zarządzanie w transporcie lotniczym,teleinformatyka w transporcie lotniczym.

 

TECHNIK AWIONIK

 

 

 

Zawód Technika Awionika bazuje na podstawie programowej numer 315316. Dla tego zawodu przypisana jest kwalifikacja E17 "Wykonywanie obsługi liniowej statków powietrznych i obsługi hangarowej wyposażenia awionicznego".

Absolwent szkoły z kierunkiem Technik Awionik, po ukończeniu nauki i zdaniu egzaminu zawodowego, otrzymuje dyplom Technika Awionika. Urząd Lotnictwa Cywilnego uznaje wiedzę zdobytą w szkole po spełnieniu określonych warunków. Daje to możliwość szybszego uzyskania licencji B2 Technika Awionika.

 

Technik awionik – technik obsługujący elektronikę na pokładach statków powietrznych, czyli osoba posiadająca licencję B2 wydaną przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Awionik zajmuje się obsługą liniową i hangarową wyposażenia elektrycznego i awionicznego statku powietrznego. Aby uzyskać licencję B2 Technika Awionika należy zdać stosowne egzaminy w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.

Do kompetencji i umiejętności technika awionika należy m.in.:

 • Obsługa instalacji elektrycznej samolotu (ang. Aircraft Electrical System):
 • akumulator pokładowy,
 • prądnica DC,
 • prądnica AC,
 • przewody elektryczne,
 • oświetlenie samolotu,
 • regulatory napięcia,
 • zasilanie lotniskowe.

Obsługa pilotażowych przyrządów pokładowych:

 • sztuczny horyzont,
 • koordynator zakrętu,
 • zakrętomierz,
 • prędkościomierz ciśnieniowy,
 • wysokościomierz ciśnieniowy,
 • radiowysokościomierz,
 • wariometr,
 • busola magnetyczna,
 • żyrobusola.

Obsługa pilotażowych systemów radionawigacyjnych:

 • ILS – Instrument Landing System,
 • VOR – VHF Omnidirectional Range,
 • ADF – Automatic Direction Finder, NDB – Radiolatarnia Bezkierunkowa,
 • GPS – Global Positioning System,

Obsługa systemów łączności lotniczej

 • Radiostacja pokładowa,
 • Obsługa wystemu wspomagania i automatycznego sterowania lotem:
 • autopilot,
 • komputer pokładowy,
 • układ stabilizacji,
 • układ poprawy sterowności,
 • FBW – Fly By Wire.

TECHNIK MECHATRONIK

Technik mechatronik jest nowym zawodem. Mechatronika jest zintegrowaną dziedziną nauki i techniki, zajmującą się problemami mechaniki, elektroniki i informatyki.

Jako nauka zajmuje się też zagadnieniami związanymi z ekonomią, zarządzaniem i marketingiem, ekologią. Ten nowy obszar nauki rozwija się błyskawicznie i w dniu dzisiejszym jest bardzo dużo dziedzin, w których napotykamy na urządzenia mechatroniczne. Urządzenia te znajdują zastosowanie w przemyśle lotniczym, elektronicznym, maszynowym, precyzyjnym, można je spotkać również w nowoczesnych przyrządach medycznych, sprzęcie biurowym, sprzęcie AGD czy nawet zabawkach dla dzieci. Dobrze wykształcony technik mechatronik stanie się coraz bardziej poszukiwanym specjalistą. Wszechstronna wiedza ułatwi absolwentowi jej dalsze pogłębianie i da możliwości szybkiego przekwalifikowania. Absolwenci znajdą zatrudnienie między innymi jako pracownicy niższego i średniego szczebla dozoru technicznego, operatorzy linii produkcyjnych w wielu gałęziach przemysłu, serwisanci i personel obsługujący: urządzenia medyczne, biurowe, obrabiarki sterowane numerycznie i wiele innych.

 

Absolwent mechatroniki
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechatronik może być zatrudniony w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym oraz w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, napraw urządzeń  i systemów mechatronicznych, a także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.
Technik mechatronik może znaleźć pracę w dużym zakładzie przemysłowym, ale również w małej firmie lub zakładzie rzemieślniczym. Jego przygotowanie do wykonywanego zawodu w znacznej mierze będzie decydować o efektach pracy i produktywności zakładu. Zainteresowanie przemysłu kształceniem specjalistów - mechatroników dotyczy zarówno poziomu uniwersyteckiego, jak i poziomu kształcenia średniego w szkołach zawodowych.
Absolwent technikum mechatronicznego ma wszelkie szanse nabycia takich umiejętności i kwalifikacji zawodowych, które postawią go w uprzywilejowanej sytuacji na rynku pracy.

Technicy mechatronicy mogą być zatrudnieni na stanowiskach;

 • konstruktora, 
 • technologa, 
 • mistrza, kierownika działu obsługi i napraw,
 • zaopatrzeniowca, sprzedawcy sprzętu mechatronicznego 
 • diagnosty i serwisanta sprzętu mechatronicznego,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą.

Absolwent szkoły w zawodzie technik mechatronik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z projektowaniem i obsługiwaniem urządzeń i systemów mechatronicznych, a zwłaszcza do:

 • projektowania i konstruowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • montażu i demontażu urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • programowania i użytkowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • diagnozowania i napraw urządzeń i systemów mechatronicznych. 

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu technika mechatronika:

 • dobry stan zdrowia, 
 • ostrość wzroku,
 • prawidłowe widzenie barw;
 • prawidłowy słuch i powonienie;
 • koordynacja zmysłowo-ruchowa;
 • sprawność ruchowa rąk,
 • koncentracja i podzielność uwagi

Środowisko pracy
Technicy mechatronicy mogą być zatrudnieni na stanowiskach; konstruktora; technologa; mistrza; kierownika działu obsługi i napraw; zaopatrzeniowca; sprzedawcy sprzętu mechatronicznego powszechnego użytku; operatora i programisty CNC; diagnosty i serwisanta sprzętu mechatronicznego powszechnego użytku; prowadzić własną działalność gospodarczą.

Wymagania zawodu
Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu: ostrość wzroku, prawidłowe widzenie barw; prawidłowy słuch i powonienie; koordynacja zmysłowo-ruchowa; sprawność ruchowa rąk, w szczególności palców; koncentracja i podzielność uwagi; Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechatronik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z projektowaniem i obsługiwaniem urządzeń i systemów mechatronicznych, a zwłaszcza do: projektowania i konstruowania urządzeń i systemów mechatronicznych; montażu i demontażu urządzeń i systemów mechatronicznych; programowania i użytkowania urządzeń i systemów mechatronicznych; diagnozowania i napraw urządzeń i systemów mechatronicznych;

Możliwości zatrudnienia
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechatronik może podejmować pracę w zakładach produkcyjnych, usługowych, zakładach naprawczych oraz w innych zakładach związanych z eksploatacją urządzeń i systemów mechatronicznych, na stanowiskach: operatora, montera, konserwatora, pracownika działu utrzymania ruchu, pracownika izby pomiarów lub pracownika sprzętu AGD.

TECHNIK LOTNISKOWCY SŁUŻB OPERACYJNYCH

Jesteś energetycznym wielozadaniowym organizatorem?

Lubisz kiedy wokół ciebie dużo się dzieje?

Pasjonujesz się lotnictwem i nowymi technologiami?

Technik lotniskowych służb operacyjnych to wybór dla ciebie.
To także szansa na fascynujący zawód.

Interesuje Cię praca w porcie lotniczym?

 

•Zastanawiałeś się, jak pracują służby utrzymania lotniska, kto zajmuje się obsługą statków powietrznych i pasażerów?

•Osoba pracująca w zawodzie technik lotniskowych służb operacyjnych to prawa ręka kontrolera ruchu lotniczego.

 Zostając absolwentem tego kierunku, uświadomisz sobie, jak wiele zależy od Ciebie:

 • Będziesz odpowiedzialny za monitorowanie stanu infrastruktury portu lotniczego.
 • Będziesz dbać o zapewnienie bezpieczeństwa operacji lotniczych  i lotniskowych.
 • Nauczysz się prawidłowego odczytywania parametrów urządzeń  i profesjonalnego sprawdzania warunków pogodowych.
 •  Będziesz potrafił  kontrolować i właściwie oceniać sytuację panującą na płycie lotniska.

Technik Informatyk  - Specjalność e - sportowa NOWOŚĆ!

Technik Informatyk, symbol zawodu 351203, specjalizacja e-sportowa

Technik informatyk ze specjalizacją e-sportową.

 

Nauka trwa 4 lata  i obejmuje kształcenie ogólne - przygotowanie do egzaminu maturalnego, kształcenie zawodowe i przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
 
Technik informatyk o specjalizacji e-sportowej to niezwykle atrakcyjny kierunek, pozwalający zdobyć kwalifikacje w zawodzie technik informatyk, jednocześnie skupiając się na rywalizacji w e-sporcie.
W ramach zajęć e-sportowych uczniowie mogą brać udział w rozgrywkach w takich grach, jak CS:GO, LoL, Overwatch, Dota 2, Starcraft II i inne.
 
Oprócz rywalizacji, zajęcia e-sportowe skupiają się na:
- wspólnej nauce i zgłębianiu buildów, taktyk i odpowiednich zachowań w danej grze (lasthitowanie, używanie smartcastów, znajomość map i inne.)
- treningach w wspólnym gronie oraz z profesjonalnymi graczami.
- wyjazdach na wydarzenia e-sportowe : IEM, turnieje wojewódzkie/ ogólnopolskie.

 

 Nasza szkoła przygotuje Cię do zdobycia kwalifikacji niezbędnych do wykonywania wielu zawodów w branży lotniczej.

 

ZDOBĄDŹ UMIEJĘTNOŚCI, KTÓRE WYRÓŻNIĄ CIĘ SPOŚRÓD INNYCH!