Kierunki kształcenia

W roku szkolnym 2019/2020 urachamiamy przy Technikum Lotniczym ZDZ w Katowicach Akademickie Liceum Ogólnokształcące, którego siedziba będzie się znajdowac również w Katowicach przy ul. Krasińskiego 2. 

W przyszłym roku szkolnym proponujemy klasy o nastepujących profilach:

1) Matematyczno- informatycznym z elemantami elektroniki i robotyki pod patronatem Politechniki Śląskiej

oraz

2) Lingwistycznym, w którym wiodące będą języki obce - j. angielski, j. niemiecki, j. hiszpański oraz dodatkowo j. szwedzki. Ten kierunek zostanie objęty patronatem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

 

Akademickie Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
Ul. Krasińskiego 2
40-952 Katowice
Tel. (32) 353 01 23  
s-lot@zdz.katowice.pl