Patronat Politechnika Śląska

    Z wielką przyjemnością informujemy, że w dniu 26 stycznia 2017 r. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach oraz Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej z siedzibą w Katowicach podpisały Porozumienie o współpracy, w ramach której realizowane będą różnorodne formy zajęć dydaktycznych dla uczniów.

Patronatem Wydziału IMM objęte zostały klasy Technikum Lotniczego ZDZ, prowadzące kształcenie w zawodach: technik awionik, technik mechatronik i technik informatyk oraz klasa Technikum ZDZ w Katowicach, kształcąca w zawodzie  technik fotografii i multimediów.

Porozumienie podpisali Dziekan Wydziału dr hab. inż. Jerzy Łabaj prof. nzw. Pol. Śl. oraz I Wiceprezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach mgr Halina Kasznia.

W ramach współpracy i patronatu Wydział IMM będzie m.in. udostępniał bazę laboratoryjną, zapewniał obsługę dydaktyczną oraz prowadził wykłady na terenie Szkoły i Wydziału.

Nasi uczniowie będą mieli również możliwość uczestnictwa w zawodach sportowych o puchar Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii oraz w rozgrywkach sportowych ze studentami, a dla najlepszych, np. w obszarze wyróżnionych prac dyplomowych, laureatów konkursów z przedmiotów technicznych, Wydział Inżynierii Materiałowej ufunduje nagrody rzeczowe i upominki.