Przylatujcie na nasz sobotni Dzień Otwarty

8.05.2019

Zgodnie z naszą zapowiedzią 11 maja 19r. od 9.00 do 12.00 przylatujcie na nasz Dzień Otwraty do Technikum Lotniczego w Katowicach.