Rekrutacja

Technikum Lotnicze w Katowicach
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO
Specjalista/tka ds. wdrażania, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości
w ramach projektu pn. „Dobra szkoła – lepsza przyszłość dla uczniów
Technikum Lotniczego w Katowicach”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
 Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

Zapraszamy od września do nowej siedziby Szkoły
przy ulicy Krasińskiego 2 w Katowicach!

Technikum Lotnicze w Katowicach
ul. Mickiewicza 16, 40-092 Katowice
tel. 32 / 353 01 23
e-mail: s-lot@zdz.katowice.pl
www.szkoly.lotnicze.zdz.pl

 

Do szkoły dziennej prowadzimy nabór do klas Technikum na następujące kierunki:

Zapisz się!
System Rekrutacji Vulcan

Zapisz się!
System Rekrutacji Vulcan

Zapisz się!
System Rekrutacji Vulcan

Zapisz się!
System Rekrutacji Vulcan

Zapisz się!
System Rekrutacji Vulcan

 

 

 

Dokumentacja:

DO SZKÓŁ MŁODZIEŻOWYCH (technikum)

  • świadectwo ukończenia gimnazjum
  • zaświadczenie o wynikach sprawdzianu kl. VI (do gimnazjum) lub egzaminu gimnazjalnego (do szkół zasadniczych i średnich)
  • podanie o przyjęcie do szkoły
  • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (dla zasadniczych szkół zawodowych, technikum)
  • wpłacenie wpisowego

 

Szkolenie stewardess

W przyszłym roku szkolnym w Technikum Lotniczym ruszy innowacyjny program szkolenia stewardess. Zajęcia mają na celu przygotowanie  do rozmowy kwalifikacyjnej, rekrutacji oraz pracy jako Steward/Stewardessa . Program skierowany jest uczniów TL i słuchaczy Policealnej Szkoły Lotniczej