Rekrutacja do Projektu Erasmus+

Rozpoczynamy kolejną edycję projektu "Lotnicze Perspektywy"
w ramach programu Erasmus+!

Zachęcamy uczniów klas drugich i trzecich do aplikowania do nowej edycji projetku.

W tym roku w terminie 19 maja - 9 czerwca 2018r. na staż do słonecznej Hiszpanii wyjedzie 20 uczniów.

CV oraz list motywacyjny w języku polskim i angielskim należy przesłać do 10 listopada na adres erasmusplus.tl@onet.eu  

Dokument dostępny jest na stronie

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/pl/cv/compose

Pliki do pobrania