TECHNIK INFORMATYK --> NOWOŚĆ - E-SPORT!

INNOWACJA E-SPORTOWA!!
Jesteśmy jedyną Szkołą w Katowicach z innowacją -sportową!

- dodatkowe zajęcia z programowania gier komputerowych
- udział w turniejach gier sieciowych w ramach swojej klasy i poza nią.
- zdobywanie dodatkowych umiejętności poprzez rozwijanie swoich pasji.

Gry to nie tylko rozrywka! To również rozwijanie umięjętności pracy w grupie, współdziałania, doskonalenie języków obcych, rywalizacja.

Wszsytkie zajecia e-sportowe prowadzone są przez pasjonatów gier i programowania!

 

Zapewniamy wysoki poziom zajęć edukacyjnych spełniających wymagania maturalne. Przewidujemy zwiększoną liczbę godzin języka angielskiego oraz informatyki. Proponujemy bogaty pakiet zajęć pozalekcyjnych.

Nauka trwa trzy lata i obejmuje kształcenie ogólne z innowacją e-sportową oraz przygotowanie do egzaminu maturalnego, jednocześnie skupiając się na rywalizacji w e-sporcie. W ramach zajęć e-sportowych uczniowie będą mogli brać udział w rozgrywkach w takich grach jak: CS-GO, LoL i in.

 

Ten obecnie bardzo trakcyjny kierunek daje szansę na zdobycie nowych, przydatnych na rynku pracy umiejętności i poznanie nowoczesnych technologii informacyjnych. Ta oferta jest skierowana w szczególności do gimnazjalistów, którzy pasjonują się informatyką, a zwłaszcza grami komputerowymi i turniejami internetowymi.

Posiadamy nowocześnie wyposażoną pracownię informatyczną z dostępem do Internetu światłowodowego, w której będą odbywały się zajęcia e-sportowe.

W programie klasy e-sportowej m. in.:

 • umiejętność świadomego korzystania z komputera, grania i trenowania gier e-sportowych,

 • elementy programowania i robotyki Lego Mindstorms,

 • wsparcie psychologiczno-pedagogiczne niedopuszczające do uzależnienia od komputera,

 • komunikacja społeczna prowadzona w języku polskim i angielskim,

 • umiejętność pracy w grupie,

 • grafika komputerowa,

 • wyjazdy na turnieje i zawody e-sportowe,

 • elementy dziennikarstwa (komentowanie turniejów i rozgrywek e-sportowych),

 • elementy menadżerskie (organizacja turniejów).

 

ZAPRASZAMY!

 

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych;
2) projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi
sieciami;
3) projektowania baz danych i administrowania bazami danych;
4) tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami
i aplikacjami.

Możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk po potwierdzeniu wymienionych kwalifikacji i uzyskaniu dyplomu technika informatyka może dodatkowo potwierdzić kwalifikacje E.15 Uruchamianie oraz utrzymywanie terminali i przyłączy abonenckich oraz E.16 Montaż i eksploatacja sieci rozległych i uzyskać dyplom technika teleinformatyka

 

 

                                                            
Naukę uniemożliwiają:
• wady wzroku niedające się skorygować szkłami optycznymi (oczopląs, zaćma, daltonizm)
• ograniczona sprawność ruchowa kończyn górnych
• brak koordynacji wzrokowo-słuchowej
• wady układu nerwowego (zaburzenia psychiczne, zawroty głowy, epilepsja)
 

Po ukończeniu szkoły

 • będziesz umiał posługiwać się systemami operacyjnymi oraz projektować, wykonywać  i pracować w różnych rodzajach sieci komputerowych;
 • Będziesz  potrafił administrować i nadzorować pracę systemów operacyjnych oraz urządzeń wykorzystywanych w sieciach komputerowych; 
 • Będziesz mógł programować komputery posługując się  oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym oraz dobierać konfiguracje sprzętu oraz oprogramowania dla różnych typów zadań zawodowych;
 • Będziesz potrafił projektować, zakładać i administrować   bazami danych oraz posługiwać się językami obsługi różnych rodzajów baz danych, w tym językiem SQL; 
 • Będziesz programował w innych  wybranych językach takich jak Pascal czy C++.

 

Kariera zawodowa

Pracę znajdziesz w wyspecjalizowanych firmach informatycznych (serwisanci, administratorzy, konserwatorzy sprzętu), urzędach (administratorzy baz danych i sieci) a nawet w domu (projektanci, graficy), we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w których mają zastosowanie komputery. Możesz także prowadzić własną działalność gospodarczą.