Baza dydaktyczna

Technikum Lotnicze

Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

 40-092 Katowice, ul. Krasińskiego 2


   Technikum Lotnicze ZDZ dysponuje nowoczesną multimedialną bazą dydaktyczną. Pracownie przedmiotowe, językowe, humanistyczne  wyposażone są w tablice multimedialne, rzutniki oraz wizualizery.

BAZA DYDAKTYCZNA 

Technikum Lotnicze ZDZ w Katowicach w trosce o jak najlepszą edukację uczniów stara się zapewnić nowoczesny sprzęt np. elektroniczny zestaw edukacyjny KL-210 „Podstawowe obwody elektryczne” jest kompletnym i autonomicznym zestawem laboratoryjnym do nauki podstaw elektrotechniki, podstaw elektroniki analogowej oraz podstaw elektroniki cyfrowej.

Składa się z 2 stałych modułów  oraz 21 wymiennych, dzięki którym uczniowie realizują ponad sto różnych ćwiczeń z zakresu elektroniki i elektrotechniki oraz zajęcia praktyczne.  Zgodnie z nową podstawą programową dzięki tym urządzeniom w zawodach technik awionik, technik teleinformatyk i technik mechatronik na wysokim poziomie mogą być realizowane  ćwiczenia z następujących przedmiotów:
  •    laboratorium elektrotechniki,
  •    elektroniki analogowej i cyfrowej
  •    układów cyfrowych.

Od 2014r. uczniowie mogą korzystać z profesjonalnych pracowni:

  • Aerodynamiki i mechaniki lotniczej – wyposażona w przekroje polskiego szybowca SZD-30Pirat oraz specjalistyczne urządzenia awioniczne i drony.
  • Automatyki, pneumatyki i mechatroniki – wyposażona w urządzenia najnowszej generacji, dzięki współpracy ZDZ z firmą FESTO.
  • Symulator lotów zainstalowany w specjalnym pomieszczeniu imitującym kabinę pilotów.

 

Przyszli technicy eksploatacji portów i terminali mogą realizować zajęcia z przedmiotów  zawodowych takich jak:

  •    porty, terminale, lotniska,
  •    magazynowanie,
  •    eksploatacja urządzeń transportu bliskiego,
  •    towaroznawstwo i ładunkoznawstwow 

w Pracowni urządzeń transportu bliskiego czy Pracowni obsługi podróżnych, które są wyposażone w: plansze edukacyjne, rzutnik multimedialny i komputer, mapy sieci komunikacyjnych, plansze i filmy tematyczne, przepisy i instrukcje dotyczące funkcjonowania portów i terminali, prezentacje komputerowe portów i terminali, wzory dokumentów, oznakowania, katalogi środków transportu.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

W ramach kształcenia w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali młodzież odbywa zajęcia na lotnisku w Pyrzowicach, gdzie w praktyce realizuje ćwiczenia z zakresu takich przedmiotów jak:  laboratorium logistyki i magazynowania, porty-terminale-lotniska, organizacja transportu.

Współpraca z LS TECHNICS oraz GÓRNOŚLĄSKIM TOWARZYSTWEM LOTNICZYM S.A. pozwala na korzystanie z ich bazy dydaktycznej przez naszych uczniów np. w formie wycieczek dydaktycznych. Kooperacja z AEROKLUBEM ŚLĄSKIM pozwala na stworzenie wspólnej bazy dydaktycznej dla przyszłych awioników, którzy mają tam zajęcia praktyczne z zakresu obsługi statków powietrznych.

Dzięki porozumieniom zawartym z powyższymi podmiotami oraz firmami spedycyjnymi i lotniczymi szkoła zapewnia wszystkim uczniom zajęcia praktyczne i miesięczne praktyki zawodowe. Część zajęć praktycznych jest realizowana - dzięki uczestnictwu w projektach unijnych -  także poza granicami kraju np. staże zawodowe w Hiszpanii w ramach projektu Erasmus+.

 

 PRACOWNIA JĘZYKOWA

Technikum Lotnicze ZDZ posiada nowoczesną i multimedialną pracownię językową wyposażoną w tablicę interaktywną, samodzielne stanowiska wraz z słuchawkami i mikrofonami oraz zestawami multmedialnych programów językowych gwarantujących efektywną naukę języka obcego! 

PRACOWNIA INFORMATYCZNA 

W zwiąkzu z utworzeniem nowego kierunku technik informatyk z innowacją e-sportową Technikum Lotnicze dysponuje nowoczesną pracownią komputerową dostosowaną  do wymagań kierunku. 

KADRA

Technikum Lotnicze ZDZ stara się jak najlepiej wykształcić swoich uczniów, dlatego szczególną wagę przywiązuje do kadry nauczycielskiej. W przypadku przedmiotów zawodowych stawiamy na osoby posiadające wiedzę merytoryczna jak i potrafiące się podzielic praktyczna nauką zawodu- są to m.in. inżynierowie na co dzień zatrudnieni na lotniskach oraz wykładowcy Politechniki Śląskiej.

Technikum Lotnicze stawia sobie za cel wykształcenie absolwentów doskonale radzących sobie na rynku pracy, umiejących korzystać z nowych technologii, otwartych na świat, podejmujących nowe wyzwania, dlatego szkoła również dąży do własnego rozwoju, poszukując nowych rozwiązań edukacyjnych oraz partnerów wśród pracodawców zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju.