TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI

  Zapisz się   

Technikum Lotnicze ZDZ w Katowicach 
Ul. Krasińskiego 2
40-952 Katowice
Tel. (32) 353 01 23, 663 200 104
s-lot@zdz.katowice.pl 
SPRAWDŹ LOTNICZY FACEBOOK!
SPRAWDŹ INSTAGRAMA

 

Kim jest technik eksploatacji portów i terminali?

 • nadzorującym ważenie ładunków, sortowanie i etykietowanie
 • organizującym, a także planującym przewóz wewnątrz portów i terminali
 • organizatorem w pracach związanych z magazynowaniem, składowaniem
  oraz przeładunkiem towarów i ładunków w portach i terminalach (w tym szacowaniem powierzchni magazynowych) 

  Jest specjalistą:

 • z zakresu obsługi podróżnych w portach i terminalach
 • w tworzeniu i wypełnianiu dokumentacji dotyczącej transportu, magazynowania
         i przeładunku towarów oraz ładunków w portach i terminalach

  Jest osobą, która:

 • zabezpiecza załadunek bagaży i towarów poprzez sortowanie i oznaczanie etykietami
 • dba o sprzęt załadunkowy różnego rodzaju

 

Dlaczego akurat ten zawód należy wybrać?

 

 

 

Jakie cechy powinien kształtowac w sobie kandydat na technika eksploatacji portów i terminali?

Kto m.in. będzie Was wspierał podczas nauki? 

 

 

 

 

 

A co jeśli dalej nie jesteś przekonany?

Polecamy zapoznać się z filmem naszego partnera - LS Airport Services, który przybliża pracę na lotnisku z pasażerami - przed Wami relacje parcowników, którzy dzielą się swoim doświadczeniem. 

 

Dołącz do naszej lotniczej ekipy!