Warunki rekrutacji

Technikum Lotnicze ZDZ w Katowicach:  

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu 8 - klasisty
  • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (skierowanie wydaje szkoła)
  • złożenie podania o przyjęcie do szkoły i podpisanie umowy w sekretariacie szkoły (II piętro, s. 201)
  • wpłacenie wpisowego - 100 zł

W szkole obowiązuje mundur lotniczy.

Pliki do pobrania