Projekt więcej kompetencji na rynku pracy

Od 01 września 2019 r. Technikum Lotnicze ZDZ w Katowicach realizuje projekt: "Więcej kompetencji zawodowych – więcej możliwości na rynku pracy". 
Jego celem jest lepsze przygotowanie uczniów do funkcjonowania na rynku pracy - mogą oni poszerzać swoje kompetencje zawodowe w trakcie realizacji płatnych staży zawodowych w zakładach pracy, licznych kursów kwalifikacyjnych i szkoleń. Ponadto w ramach projektu unowocześniamy naszą bazę dydaktyczną zarówno w szkole jak i we współpracujących ze szkołą firmach.
 
Uczniowie już nabywają umiejętności w ramach kursów zawodowych. 
 
W najbliższym czasie rozpoczniemy realizację pozostałych kursów i szkoleń:
  • Kurs na certyfikat kompetencji zawodowych CPC w transporcie rzeczy
  • Kurs obsługi towarów niebezpiecznych 
  • Kursy informatyczne  
  • Kurs kierowca operator wózka widlowego 
  • Kurs operator dronów

 

W załaczniku znajduje się regulamin rekrutacji uczniów do projektu.

Pliki do pobrania