Wykaz szkół i kierunków kształcenia - lotnicze

Szkoła Kierunek/Kurs Wpisowe Czesne

Technikum Lotnicze

Technik awionik

100 zł

360 zł

Zapisz się

Technik eksploatacji portów i terminali

100 zł

360 zł

Technik informatyk

100 zł

360 zł

Technik lotniskowych służb operacyjnych

100 zł

360 zł

Technik robotyk - NOWOŚĆ

100 zł

360 zł