Wykaz szkół i kierunków kształcenia - lotnicze

Szkoła Kierunek/Kurs Wpisowe Czesne

Technikum Lotnicze

Technik awionik ze specjalnością obsługi dronów

100 zł

490 zł

Zapisz się

Technik eksploatacji portów i terminali

100 zł

490 zł

Technik eksploatacji portów i terminali - oddział dwujęzyczny

100 zł

490 zł

Technik informatyk ze specjalnością tworzenie gier i e-sport

100 zł

490 zł

Technik lotniskowych służb operacyjnych ze specjalnością steward/stewardessa

100 zł

490 zł

Technik robotyk ze specjalnością sztuczna inteligencja

100 zł

490 zł