Branżowe Centrum Umiejętności

Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie Eksploatacja portów i terminali lotniczych przy Technikum Lotniczym ZDZ w Katowicach znalazło się na liście projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

6 kwietnia 2023 roku ogłoszono wyniki I naboru wniosków w ramach konkursu Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs).

Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie Eksploatacja portów i terminali lotniczych ma na celu przygotowanie młodzieży do pracy w branży lotniczej, zwłaszcza w zawodach: technik lotniskowych służb operacyjnych i technik eksploatacji portów i terminali. Dofinansowanie otrzymane w ramach konkursu pozwoli na wyposażenie Centrum w niezbędny sprzęt oraz na przeprowadzenie szkoleń. Będzie to miejsce, w którym uczniowie i wszyscy zainteresowani będą mieli możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności praktycznych, które są niezbędne do wykonywania zawodu lotniczych. Planowane są między innymi zajęcia praktyczne z obsługi urządzeń lotniskowych oraz symulacje pracy na lotnisku, obsługa: dronów, specjalistycznych robotów oraz programów logistycznych i magazynowych. Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie Eksploatacja portów i terminali lotniczych będzie działać przy Technikum Lotniczym Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach i będzie otwarte dla uczniów, studentów, nauczycieli, pracowników portów lotniczych oraz wszystkich zainteresowanych podjęciem pracy w branży lotniczej.

Partnerem projektu jest Stowarzyszenie Śląski Klaster Lotniczy (https://aerosilesia.eu/), którego celem jest rozwój branży lotniczej na terenie województwa śląskiego poprzez integrację środowiska naukowego, biznesowego i administracyjnego oraz popularyzację wiedzy o lotnictwie wśród społeczeństwa. Partnerem merytorycznym jest Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Transportu w Katowicach, która jest jednym z największych i najbardziej prestiżowych uczelni technicznych w Polsce.

Realizacja projektu Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Eksploatacja portów i terminali lotniczych przyczyni się do poprawy jakości kształcenia oraz zwiększy szanse młodzieży na znalezienie zatrudnienia w branży lotniczej.