opłaty za szkołę

Technikum Lotnicze ZDZ w Katowicach:

    Informujemy, że czesne na rok szkolny 2019/2020 dla uczniów klas I zostało ustalone Zarządzeniem Prezesa Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach i będzie wynosiło 350zł miesięcznie- płatne przez cały rok. 

    W cenie czesnego uczniowie będą mieli możliwość korzystania z różnorodnych form zajęć dodatkowych (np. zajęcia języka szwedzkiego, kurs przygotowawczy stewardów/stewardess czy też zajęcia w ramach Akademii CISCO itp.)

 

Akademickie Liceum Ogólnokształcące ZDZ w Katowicach:

  Informujemy, że czesne na rok szkolny 2019/2020 dla uczniów zostało ustalone Zarządzeniem Prezesa Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach i będzie wynosiło 400zł miesięcznie- płatne przez cały rok. 

    W cenie czesnego uczniowie będą mieli możliwość korzystania z różnorodnych form zajęć dodatkowych (np. zajęcia języka szwedzkiego, kurs przygotowawczy stewardów/stewardess czy też zajęcia w ramach Akademii CISCO itp.)