opłaty za szkołę

  • Technikum Lotnicze ZDZ w Katowicach:

    Informujemy, że czesne na rok szkolny 2020/2021 dla uczniów klas I i II zostało ustalone Zarządzeniem Prezesa Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach i będzie wynosiło 360zł miesięcznie - płatne przez cały rok.

  W cenie czesnego uczniowie mają możliwość korzystania z różnorodnych form zajęć dodatkowych m.in.:

- zajęcia na szkolnej siłowni

- kurs przygotowujące do rekrutacji przez linie lotnicze na stanowiska stewardess i stewardów 

- zajęcia w ramach Akademii CISCO

- zajęcia projektowania 3D       

 

- zajęcia grafiki komputerowej 

 

- zajęcia z programowania      

 

 

 

  • Akademickie Liceum Ogólnokształcące ZDZ w Katowicach:

  Informujemy, że czesne na rok szkolny 2020/2021 dla uczniów zostało ustalone Zarządzeniem Prezesa Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach i będzie wynosiło 400zł miesięcznie- płatne przez cały rok. 

    W cenie czesnego uczniowie będą mieli możliwość korzystania z różnorodnych form zajęć dodatkowych (np. zajęcia języka szwedzkiego, kurs przygotowawczy stewardów/stewardess czy też zajęcia w ramach Akademii CISCO itp.)