Partnerzy Technikum Lotniczego ZDZ

Technikum Lotnicze ZDZ stawia sobie za cel kształcenie zawodowe na najwyższym poziomie, dlatego też zawiera szereg umów o współpracy z czołowymi firmami na śląsku.

Partnerami Naszej Szkoł są między innymi:

- Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze w Katowicach

- Aeroklub Śląski

- LS Technics Sp. z o.o

- Politechnika Śląska

 -Blumenbecker

Powyższe przedsiębiorstwa dają możliwość naszym uczniom realizacji zajęć praktycznych, praktyk zawodowych, a także szansę na odbywanie płatnych staży wakacyjnych i absolwenckich. Uczniowie uczestniczą w ciekawych zajęciach i wykładach branżowych (Politechnika Śląska).