Partnerzy Technikum Lotniczego ZDZ

    Technikum Lotnicze ZDZ stawia sobie za cel kształcenie zawodowe na najwyższym poziomie, dlatego też zawiera szereg umów o współpracy z czołowymi firmami na śląsku.

Partnerami Naszej Szkoł są między innymi:

- Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze w Katowicach- Podmiot zarządzający Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach. Jego priorytetem jest efektywne i bezpieczne zarządzanie portem lotniczym. Przedsiębiorstwo  dąży do podnoszenia jakości usług w tym także do podnoszenia satysfakcji podróżnych i przewoźników, a także swoich pracowników. GTL S.A. poprzez wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością pozwala na realizacje usług na najwyższym poziomie, a długoletnia strategia inwestycyjna pozwala na stałą rozbudowę portu lotniczego.

    Technikum Lotnicze pozyskało patronat Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego w Katowicach- Pyrzowicach nad uczniami kształcącymi się na kierunku eksploatacji portów i terminali.

- Aeroklub Śląski- - jest to podmiot stanowiący między innymi zatwierdzoną organizację szkolenia lotniczego. Jest to również certyfikowany przewoźnik lotniczy, a także właściciel i zarządzający lotniskiem Muchowiec w Katowicach. Aeroklub Śląski jest profesjonalną, certyfikowaną Organizacją Szkolenia Lotniczego, która oferuje szkolenia w prawie wszystkich możliwych dziedzinach lotnictwa sportowego i turystycznego. Posiada ono również CERTYFIKAT wydany przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego potwierdzający najwyższe wymogi bezpieczeństwa oraz obowiązujące przepisy krajowe i europejskie.

 LS Airport Services S.A.- jest największą w Polsce Spółką zajmującą się obsługą naziemną samolotów np. na Lotnisku w Katowicach- Pyrzowicach czy też na Lotnisku Chopina w Warszawie. Obsługuje ona również ponad pięćdziesiąt największych i najbardziej prestiżowych linii lotniczych na świecie. LS Airport Services S.A. jest również świetnie wyposażona- posiada każdy rodzaj niezbędnego sprzętu obsługi naziemnej, m.in.: agregaty prądotwórcze, pojazdy asenizacyjne i wodne, schody, pojazdy odladzające, taśmociągi, platformy. O prestiżu spółki stanowi również certyfikat ISAGO (Provider The IATA Safety Audit for Ground Operations). Daje on gwarancję tego, że w codziennych działaniach firma stosuje najlepsze praktyki i rygorystyczne procedury w dziedzinach obsługi i bezpieczeństwa.

    Technikum Lotnicze pozyskało patronat firmy lotniczej LS Airport Services S.A. nad uczniami kształcącymi się na kierunku lotniskowych służb operacyjnych.

-Aircraft Maintenance LineTech-  jeden z najszybciej rozwijających się podmiotów zapewniających obsługę portów lotniczych. Firma posiada w Polsce trzy najnowocześniejsze hangary: w Katowicach, w Warszawie i w Rzeszowie. 

- Politechnika Śląska- uczelnia kształcąca młodziez na wielu kierunkach od 26 stycznia 2018 r. współpracuje z Technikum Lotniczym Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. Konkretnie Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej z siedzibą w Katowicach podpisał Porozumienie o współpracy w ramach którego realizowane będą różnorodne formy zajęć dydaktycznych dla uczniów. Patronatem Wydziału IMM objęte zostały między innymi klasy Technikum Lotniczego ZDZ, prowadzące kształcenie w zawodach: technik awionik, technik mechatronik i technik informatyk. W ramach współpracy i patronatu Wydział IMM będzie m.in.:

- udostępniał bazę laboratoryjną

-zapewniał obsługę dydaktyczną

-prowadził wykłady na terenie Szkoły i Wydziału

    Nasi uczniowie będą mieli również możliwość uczestnictwa w zawodach sportowych o Puchar Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii oraz w rozgrywkach sportowych ze studentami, a dla najlepszych, np. w obszarze wyróżnionych prac dyplomowych, laureatów konkursów z przedmiotów technicznych, Wydział Inżynierii Materiałowej ufunduje nagrody rzeczowe i upominki.

-Blumenbecker- W Polsce znajdują się trzy trzy spółki należące do Grupy Blumenbecker:

·         Blumenbecker Polska Sp.z.o.o.

·         Blumenbecker Engineering Polska Sp.z.o.o.

·         Blumenbecker Handel i Serwis Sp.z.o.o.

    Jest to podmiot zajmujący automatyzacja maszyn i urządzeń, tworzeniem innowacyjnych rozwiązań zrobotyzowanych, zaopatrzeniem w produkty- od podstawowych materiałów produkcyjnych po obrabiarki, przeglądy, konserwacje i naprawy urządzeń oraz maszyn specjalnego przeznaczenia.

    Powyższe przedsiębiorstwa dają możliwość naszym uczniom realizacji zajęć praktycznych, praktyk zawodowych, a także szansę na odbywanie płatnych staży wakacyjnych i absolwenckich w realnym środowisku pracy. Uczniowie uczestniczą również w ciekawych zajęciach i wykładach branżowych na Politechnice Śląskiej.