Podanie o przyjęcie do szkoły

   Warunki przyjęcia do naszej szkoły:

1. świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej
2. zaświadczenie o wynikach egzaminu szkolnego
3. wydruk z logowania w systemie Vulcan w terminie 13 maja-25czerwca 2019. (podczas rejestracji elektronicznej)
4. podanie o przyjęcie do szkoły (plik do pobrania poniżej)
5. trzy fotografie

6. wpisowe– 50 zł (będzie ono wpłacane na indywidulany numer konta, który Państwu wygenerujemy)

7. zAaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (skierowanie wydaje szkoła)

 

    W celu ułatwienia ścieżki naboru do szkół udostępniamy Podanie o przyjęcie, które można już wysyłać na adres e-mail: s-lot@zdz.katowice.pl, który jest współnym adresem dla Technikum Lotniczego oraz Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego ZDZ w Katowicach.

Pliki do pobrania