Porozumienie z lotniczą firmą LOT AMS

1.04.2019

26 marca 2019 r. podczas Śląskiego Kongresu Zawodowego zorganizowanego przez Wojewodę Śląskiego i Śląską Kurator Oświaty we współpracy z Ministrem Edukacji Narodowej, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zawarł POROZUMIENIE  z LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. w zakresie objęcia patronatem kierunku nauczania w zawodzie technik awionik.

Porozumienie podpisali: Jacek Kwiatkowski Prezes Zarządu ZDZ Katowice oraz Marcin Kwietniak Pełnomocnik LOT AMS, Dyrektor Biura Sprzedaży i Rozwoju Produktu.

Współpraca pozwoli między innymi na wszechstronną wymianę doświadczeń naukowych, współorganizację praktyk i staży, a także wpłynie pozytywnie na dalszy rozwój Technikum Lotniczego.

 

https://lotams.com/pl/2019/04/12/lotams-podpisuje-umowy-z-kolejnymi-szkolami-technicznymi/#biuro-prasowe