Projekt więcej kompetencji na rynku pracy

Celem projektu jest lepsze przygotowanie uczniów do funkcjonowania na rynku pracy.  Uczniowie w ramach projektu poszerzą swoje kompetencje zawodowe w trakcie realizacji płatnych staży zawodowych w zakładach pracy, licznych kursów kwalifikacyjnych i szkoleń. Ponadto w ramach projektu unowocześnimy naszą bazę dydaktyczną zarówno w szkole jak i we współpracujących ze szkołą firmach.

Proponowane bezpłatne kursy w ramach projektu „Więcej kompetencji zawodowych – więcej możliwości na rynku pracy”:

Kurs na certyfikat kompetencji zawodowych CPC w transporcie rzeczy

Kurs kierowcy-operatora wózków jezdniowych 

Kurs obsługi towarów niebezpiecznych 

Kurs teoretyczny do licencji pilota samolotowego 

Kurs SEP

Kurs informatyczny 

Kurs programowania sterowników PLC

Kurs programowania obrabiarek CNC

Kurs programowania zautomatyzowanych urządzeń kroczących 

Kurs AutoCAD

Kurs drukarek 3D

Kurs nauki jazdy 

oraz 

Szkolenie z obługi bezzałogowych statków powietrznych 

 

W załaczniku znajduje się regulamin rekruracji uczniów do projektu.

Pliki do pobrania