Warunki rekrutacji

Technikum Lotnicze ZDZ w Katowicach:

  • świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu po gimnazjum lub szkole podstawowej
  • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (skierowanie wydaje szkoła)
  • złożenie podania o przyjęcie do szkoły i podpisanie umowy w sekretariacie szkoły (II piętro, s. 201)
  • wpłacenie wpisowego

Akademickie Liceum Ogólnokształcące ZDZ w Katowicach:

  • świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu po gimnazjum lub szkole podstawowej
  • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (skierowanie wydaje szkoła)
  • złożenie podania o przyjęcie do szkoły i podpisanie umowy w sekretariacie szkoły (II piętro, s. 201)
  • wpłacenie wpisowego

 

W obu szkołach obowiązują uczniów mundury.

Pliki do pobrania