Regulamin rekrutacji 2018/2019

REGULAMIN REKRUTACJI 2018/2019

TERMINARZ

1) 18 maja 2018r.- 18 czerwca 2018r.- Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami określonymi w ustawie o systemie oświaty, potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

2) 22 czerwca- 26 czerwca 2018r.- Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o  świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach o szczegółowych wynikach egzaminu oraz inne zaświadczenia o dokonaniach 

3) Do 5 lipca 2018r.- Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

4) 6 lipca 2018r.- Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 

5) Od 6 lipca 2018r.- Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów, zakwalifikowanych, który dokonał kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

6) 6- 12 lipca 2018r.- Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

7) Do 31.08.2018r.- Rekrutacja uzupełniająca, która jest uzależniona od ilości wolnych miejsc 

Obraz znaleziony dla: terminarz2018

Pliki do pobrania