Warunki rekrutacji

WARUNKI PRZYJĘCIA DO SZKOŁY

DO SZKÓŁ MŁODZIEŻOWYCH (Technikum)

  • świadectwo ukończenia gimnazjum
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
  • podanie o przyjęcie do szkoły
  • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
  • wpłacenie wpisowego