Rekrutacja Vulcan otwarta

17.05.2021

Przypominamy o ważnych terminach dla kandydatów do Technikum Lotniczego✈:
 
17.05 - 21.06 do 15:00 - Rejestracja kandydatów i składanie wniosków
UWAGA! Do oddziału dwujęzycznego technika eksploatacji portów i terminali - do którego obowiązuje test kompetencji językowych wniosek należy złożyć w terminie do 31.05.21r. do godz. 15:00 niezależnie od miejsca umieszczenia tych oddziałów na swojej liście preferencji.
 
25.06 - 14.07 do 15:00 - Uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje
25.06 - 14.07 do 15:00 - Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
22.07 - Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia
02.08 - Publikacja list przyjętych
W razie wątpliwości polecamy samouczek - AKCJA REKRUTACJA: https://www.youtube.com/watch?v=gNfrvORM4IM