Technik Eskploatacji Portów i Terminali

    Technikum Lotnicze pozyskało patronat firmy lotniczej LS Airport Services S.A. nad uczniami kształcącymi się na kierunku lotniskowych służb operacyjnych.

Technik ekspoatacji portów i terminali

 • Technik eksploatacji portów i terminali jest specjalistą z zakresu obsługi podróżnych w portach i terminalach, w tym obsługi bagażowej, a także organizacji i prowadzenia prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach. Do jego obowiązków należy:
 • planowanie i wykonywanie prac związanych z eksploatacją portów i terminali
 • organizowanie prac związanych z eksploatacją środków transportu i obsługą podróżnych
 • organizowanie prac oraz prowadzenie dokumentacji związanych z magazynowaniem, składowaniem oraz przeładunkiem towarów i ładunków w portach i terminalach
 • nadzorowanie ważenia ładunków, sortowania i etykietowania
 • organizacja wykonywania prac pomocniczych na rzecz jednostek transportu dalekiego: czyszczenie, uszczelnianie, przykrywanie i odkrywanie wagonów, otwieranie i zamykanie ładowni statków
 • pobieranie i zdawanie sprzętu przeładunkowego oraz zlecanie jego naprawy i konserwacji
  optymalizacja rozmieszczenia ładunków w ładowniach statków powietrznych i morskich
 • organizowanie przewozów wewnątrz portów i terminali.

Technik eksploatacji portów i terminali wie m.in.:

 • Jak funkcjonuje lotnisko.
 • Jak działa terminal pasażerski „od kuchni”.
 • Jak przygotować samolot do odlotu w 25 minut.
 • Jak rozmieszcza się ładunki w samolocie.
 • Ile ton frachtu może jednorazowo zabrać Boeing 767.
 • Jak transportować i przechowywać materiały niebezpieczne.

Ukończenie tego kierunku daje szerokie możliwości zatrudnienia w portach i terminalach lotniczych, morskich, kolejowych, samochodowych i żeglugi śródlądowej zarówno w kraju jak i zagranicą, gdyż jest to tzw. EUROZAWÓD - obowiązkowo uczeń poznaje 2 języki obce zawodowe. Absolwenci mogą także podjąć pracę w charakterze personelu pokładowego na stanowisku stewardessa/steward.

Organizujemy KURS DLA STEWARDESS!

Kierunek daje również świetną podbudowę do dalszego kształcenia na studiach wyższych na kierunkach bardzo obecnie poszukiwanych, m.in. transport, zarządzanie w transporcie lotniczym,teleinformatyka w transporcie lotniczym.

Zapisz się