Wykaz szkół i kierunków kształcenia - lotnicze

Szkoła Kierunek/Kurs Wpisowe Czesne

Technikum Lotnicze

Technik awionik

50 zł

350 zł

Zapisz się

Technik eksploatacji portów i terminali

50 zł

350 zł

Technik informatyk

50 zł

350 zł

Technik lotniskowych służb operacyjnych

50 zł

350 zł

Technik mechatronik

50 zł

350 zł

Akademickie Liceum Ogólnokształcące

Profil lingwistyczny

50 zł

400 zł

Zapisz się

Profil matematyczno- informatyczny z elementami elektroniki i robotyki

50 zł

400 zł