Wykaz szkół i kierunków kształcenia - lotnicze

Szkoła Kierunek/Kurs Wpisowe Czesne

Technikum Lotnicze

Technik awionik

50 zł

290 zł

Zapisz się

Technik eksploatacji portów i terminali

50 zł

290 zł

Technik informatyk z innowacją E-sportową lub Tworzeniem Aplikacji (C, C++, Java, JavaScript, Python)

50 zł

290 zł

Technik lotniskowych służb operacyjnych

50 zł

290 zł

Technik mechatronik

50 zł

290 zł