Wykaz szkół i kierunków kształcenia - lotnicze

Szkoła Kierunek/Kurs Wpisowe Czesne

Technikum Lotnicze

Technik Informatyk z innowacją "Twórca treści YOUTUBE"

50 zł

290 zł

Zapisz się

Technik awionik

50 zł

290 zł

Technik eksploatacji portów i terminali

50 zł

290 zł

Technik informatyk z innowacją "Twórca aplikacji" (C, C++, Java, JavaScript, Python)

50 zł

290 zł

Technik informatyk z innowacją e-sportową

50 zł

290 zł

Technik lotniskowych służb operacyjnych

50 zł

290 zł

Technik mechatronik

50 zł

290 zł