Zebrania z Rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

4.11.2019

Poniżej przedstawiamy harmonogram spotkań z Rodzicami w roku szkolnym 2019/2020:

 

 

18.09.2019r.

Spotkanie klasowe z wychowawcą – m. in.: wybór klasowej Rady Rodziców, zapoznanie rodziców z WSO, planem pracy wychowawcy, itp.

13.11.2019r.

Dyżury nauczycieli 17.00- 19.00

Konsultacje indywidualne- przedstawienie informacji  o uczniach.

 

11.12.2019r.

Spotkanie klasowe z wychowawcą-

Konsultacje indywidualne – przedstawienie informacji o uczniach;

25.03.2020r.

Spotkanie klasowe z wychowawcą-

Konsultacje indywidualne – przedstawienie informacji o uczniach; poinformowanie o zagrożeniach w klasach maturalnych

20.05.2020r.

Spotkanie klasowe z wychowawcą-poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen rocznych oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i oceną naganną lub nieodpowiednią             z zachowania.

Konsultacje indywidualne - przedstawienie informacji o osiągnięciach i problemach uczniów