Czas pracy sekretariatu 27.06-03.07.2024r.

27.06.2024

W okresie 27.06-03.07.2024r. sekretariat będzie czynny od 7:00 - 13:00. 

W reazie pytań zapraszmay do kontaktu telefonicznego;)