Nasz kolejny nauczyciel z doktoratem!

13.12.2023

Zrobiła to - Obroniła z wyróżnieniem doktorat - Nasza nauczycielka chemii - P. Agnieszka Stróż :)
Świadkami 2a, która złożyła gratulacje od całej społeczności Technikum Lotniczego: