Porozumienie o nawiązaniu współpracy - wsparcie dla klas informatycznych

29.09.2021

Wczoraj zostało podpisane porozumienie między Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, a Keywords Studios - międzynarodową firmą świadczącą usługi dla branży gier wideo, która wesprze nasze klasy informatyczne poprzez:

  • rozwój zainteresowań uczniów w zakresie e-sportu i testowania gier
  • poszerzenie współpracy w zakresie realizacji praktyk zawodowych,
  • zapewnienie uczniom dodatkowych szkoleń i uzyskanie dodatkowych kompetencji,
  • umożliwienie uczniom zdobywania doświadczeń na rynku pracy,
  • organizowanie spotkań z przedstawicielami pracodawców

Super współpraca przed nami!