Projekt - Przystań w sieci

Nasza Szkoła w listopadzie 2020 r. przystąpiła do realizacji projektu Przystań w sieci. Jest to projekt edukacyjny, który powstał z inicjatywy Facebooka, NASK PIB i UNICEF Polska, w ramach którego uczniowie i nauczyciele korzystają z bezpłatnych kursów e-learningowych w ramach sześciu modułów:

  • prywatność w sieci
  • cyberprzemoc
  • cyberzagrożenia
  • nielegalne i szkodliwe treści w internecie
  • cyfrowe ślady i reputacja online 
  • fałszywe informacje

Każdy uczestnik projektu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursów, może wziąć udział w organizowanym w szkole Dniu Świadomego Korzystania z Internetu oraz konkursie na projekt kampanii społecznej.

Projekt objęty jest honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.