Nowość, dwujęzyczna eksploatacja portów i terminali

 

 

  ZAPISZ SIĘ  

Technikum Lotnicze ZDZ w Katowicach 
Ul. Krasińskiego 2
40-952 Katowice
Tel. (32) 353 01 23, 663 202 104
s-lot@zdz.katowice.pl 
SPRAWDŹ LOTNICZY FACEBOOK!
SPRAWDŹ INSTAGRAMA
 
 

 

 • nadzorującym ważenie ładunków, sortowanie i etykietowanie
 • organizującym, a także planującym przewóz wewnątrz portów i terminali
 • organizatorem w pracach związanych z magazynowaniem, składowaniem oraz przeładunkiem towarów i ładunków w portach i terminalach (w tym szacowaniem powierzchni magazynowych) 

  Jest specjalistą:

 • z zakresu obsługi podróżnych w portach i terminalach
 • w tworzeniu i wypełnianiu dokumentacji dotyczącej transportu, magazynowania i przeładunku towarów oraz ładunków w portach i terminalach

  Jest osobą, która:

 • zabezpiecza załadunek bagaży i towarów poprzez sortowanie i oznaczanie etykietami
 • dba o sprzęt załadunkowy różnego rodzaju

 

 

 Klasa, w której niektóre przedmioty prowadzone są w j. angielskim Zobacz obraz źródłowy - ogólnokształcące - geografia jak i jeden z przedmiotów zawodowych. 

 

 • rozwój umiejętności komunikacyjnych w mowie i piśmie
 • rozszerzenie zakresu słownictwa ogólnego jak i zawodowego
 • większa swoboda komunikacji

 

 

 

Nabór do klasy dwujęzycznej odbywa się na podstawie wyniku testu ogólnych predyspozycji językowych w formie pisemnej i ustnej.

 

 

Jakie cechy powinien kształtować w sobie kandydat do klasy dwujęzycznejZobacz obraz źródłowy na kierunku technika eksploatacji portów i terminali?

 

 

 •  Uniwersytet Śląski w Katowicach